Lồng tắm cho chim LC008

Chất liệu: Inox 2.1

Có chân cao dùng thích hợp cho chim tắm

.
.
.
.