Lồng tắm chim inox lắp ghép

Kích thước: 40x30x38 cm

Khoảng cách nan: 1.2 cm

.
.
.
.