Lồng chứa chim, lồng tập lực

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Có cốc uống nước cho chim, khay bằng nhựa

.
.
.
.