Lồng gáy bầu LC007

Chất liệu: inox 2.1

Hình vòng tròn đẹp

.
.
.
.