sơn tĩnh điện

Lồng chim Yểng

Thái An ứng dụng công nghệ sản xuất lồng chim sơn tĩnh điện

Khái niệm sơn tĩnh điện Sơn tĩnh điện là công nghệ sơn áp dụng định luật trái dấu của các ion mang điện tích làm tăng khả năng bám dính và độ bền của sơn - vật sơn. Khi sử dụng sơn sẽ được đi qua một thiết bị được gọi là súng tĩnh điện nó sẽ được tích một điện tích (+). Trong khi ...
.
.
.
.